Dane firmy

Właściciel marki demoniq oraz sklepu demoniq24.pl

Dane firmy i adres
Hyperion Mariusz Senger
ul. Leszczyńskiej 20/19
93-347 Łódź
Polska
NIP: 55514683 45
NIPUE: PL5551468345
Regon: 093050741

Organ rejestrujący: Urząd Miasta Łódź
zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (skrót: CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki

Kontakt
telefon: +42 239 85 72
e-mail: kontakt@demoniq.pl

W przypadku uwag, pytań, reklamacji zapraszamy do kontaku poprzez w/w nr telefonu lub adres e-mail.
Koszt połączeń telefonicznych zgodny z taryfą właściwego operatora.

Rachunki bankowe

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
BIC / SWIFT: BREXPLPWMUL
płatności PLN: 49 1140 2017 0000 4102 1299 3452
płatności EURO: PL40 1140 2017 0000 4012 0138 1177