Dane firmy

Właściciel marki demoniq oraz sklepu internetowego demoniq24.pl:

Hyperion Mariusz Senger
ul. Leszczyńskiej 20/19
93-347 Łódź
Polska
Europa
NIP: 5551468345
NIPUE: PL5551468345
Regon: 093050741

Organ rejestrujący: Urząd Miasta Łódź.
zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (skrót: CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kontakt centrala:
telefon: +48 888414167
e-mail: kontakt@demoniq.pl

Adres korespondencyjny:
Hyperion Mariusz Senger
ul. Pabianicka 119/131
budynek 2
93-490 Łódź
Polska

Kontakt Inspektor Danych Osobowych:
telefon: +48 888414167
e-mail: kontakt@demoniq.pl

Współpraca:
EN: telefon i WhatsApp: +48 735935634
RU: telefon: + 48 609990625

Rachunki bankowe:
mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
BIC / SWIFT: BREXPLPWXXX
płatności PLN: 49 1140 2017 0000 4102 1299 3452
płatności EURO: PL40 1140 2017 0000 4012 0138 1177

W przypadku uwag, pytań, reklamacji, współpracy, tematów związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu poprzez w/w nr telefonu lub adres e-mail.

Koszt połączeń telefonicznych zgodny z taryfą właściwego operatora.