Dane firmy

Właściciel marki demoniq oraz sklepu internetowego demoniq24.pl:

Hyperion Mariusz Senger
ul. Leszczyńskiej 20/19
93-347 Łódź
Polska
Europa
NIP: 55514683 45
NIPUE: PL5551468345
Regon: 093050741

Organ rejestrujący: Urząd Miasta Łódź.
zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (skrót: CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kontakt centrala:
telefon: +42 239 85 72
e-mail: kontakt@demoniq.pl

Kontakt Inspektor Danych Osobowych:
telefon: +42 239 85 72

Dział marketingu i social media:
e-mail: marketing@demoniq.pl 

Rachunki bankowe:

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
BIC / SWIFT: BREXPLPWMUL
płatności PLN: 49 1140 2017 0000 4102 1299 3452
płatności EURO: PL40 1140 2017 0000 4012 0138 1177

W przypadku uwag, pytań, reklamacji, współpracy, tematów związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu poprzez w/w nr telefonu lub adresy e-mail.

Koszt połączeń telefonicznych zgodny z taryfą właściwego operatora.