Polityka Prywatności

Sklep internetowy demoniq24.pl, działający pod adresem http://www.demoniq24.pl/ - zwany dalej Sklepem, sprzedający produkty marki demoniq, znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, szanując prawo do prywatności Klientów sklepu, opracował niniejszy dokument, w celu przedstawienia swojego stanowiska w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Klientach.

Podczas rejestracji Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem Sklepu w tym także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych podczas rejestracji.

Korzystając ze sklepu internetowego demoniq24.pl, Klient wyraża zgodę na określoną w niniejszym dokumencie Politykę Prywatności. 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.demoniq24.pl.

Zasady używania przez sklep demoniq24.pl plików cookies zostały zawarte odrębnej Polityce dostępnej na stronie www.demoniq24.pl lub Tutaj.


I.     Dane w bazie informatycznej sklepu demoniq24.pl
 
1.1   Baza informatyczna

Baza informatyczna zawiera dane na temat przeprowadzanych transakcji sprzedaży towarów, które są oferowane w  sklepie demoniq24.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze sklepu, służące do realizacji składanych przez nich zamówień i wysyłek wiadomości e-mail newsletter.

1.2   Dane Klientów

Powierzone Sklepowi dane osobowe Klientów, obejmujące w swym zakresie:

a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu,
f) adres e-mail,
g) numer NIP (w przypadku faktury VAT)

są traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo.

Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym i handlowym. Dane o które prosi sklep demoniq24.pl w celu realizacji usługi są oznaczone w sposób jednoznaczny i czytelny. Klient, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje indywidualne konto. Każdy Klient sklepu demoniq24.pl ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia tylko i wyłącznie swoich danych osobowych. Usunięcie danych odbywa się poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych.

1.2.1   Powierzane sklepowi dane osobowe nie są odsprzedawane podmiotom trzecim.

1.2.2  Powierzone sklepowi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, kontaktu z klientem,  rozliczeń księgowo – podatkowych.

1.3          Newsletter

Sklep demoniq24.pl wysyła newsletter [newsletter to gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Sklepu, zmian regulaminu i innych działaniach marketingowych Sklepu].

Użytkownik, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Sklep nie odsprzedaje, ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim.

Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera - proces ten może być dokonany poprzez:

a) kliknięcie linku w dowolnej wiadomości e-mail wysłanej z adresu: newsletter@demoniq24.pl

b) wysyłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@demoniq.pl z żądaniem trwałego usunięcia adresu e-mail z bazy newslettera

II.     Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Powierzone sklepowi demoniq24.pl dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a) Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

b) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

III.    Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w sklepie demoniq24.pl lub Tutaj.