Zwroty, reklamacje, wymiana - Polska

I.             Informacje ogólne o zwrotach, wymianie i zgłaszaniu reklamacji - zakupy wyłącznie na terenie Polski. 

1.    Wstęp.

Poniższy materiał zawiera niezbędne informacje związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy oraz prawidłowym przeprowadzeniem procesu reklamacji produktu wadliwego. Obejmuje: informacje o kosztach, a także zarówno prawach i obowiązkach Klienta jak i sklepu demoniq24.pl.


2.    Informacja dotyczące formularzy: zwrotu / wymiany i zgłoszenia reklamacji.

Na końcu poniższego materiału znajdują się pliki do pobrania w formacie PDF:

    >  formularz zwrotu / wymiany - formularz odstąpienia od umowy
    >  formularz reklamacji towaru

II.          Odstąpienie od umowy - wymiana i zwroty.

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać oczekiwań, Klient ma możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego produktu.


1.    Warunki prawidłowego przygotowania towaru do zwrotu / wymiany. 

Warunki, jakie musi spełniać odsyłany towar:

   >  nie może nosić śladów użytkowania
   >  zapakowany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu
   >  zawierający wszystkie metki i etykietki – oryginalnie przyczepione
   >  czysty i pozbawiony zapachów

2.    Termin dokonania zwrotu towaru.

Odstąpienia od umowy - zwrotu lub wymiany można dokonać w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki bez obowiązku podania przyczyny.


3.    Warunki prawidłowego przygotowania przesyłki.

Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie podczas transportu.

Do przesyłki należy dołączyć:
   >  dokument, poświadczający dokonanie zakupu – paragon fiskalny lub fakturę VAT, które zawsze są wysyłane do Klienta wraz z zamówieniem
   >  dokument wydania towaru, który jest dołączany do każdego zamówienia

Wypełnienie formularza zwrotu / wymiany nie jest obowiązkowe. Ułatwia on spełnienie oczekiwań Klienta w związku z odsyłanym towarem.
  >   formularz zwrotu / wymiany - dostępny jest Tutaj


4.    Adres odsyłki towaru. 

  >  Zwracany towar należy odesłać na adres:
     Hyperion Mariusz Senger
     ul. Pabianicka 119/131, budynek 2

     93-490 Łódź
     Polska

5.    Zwrot pieniędzy lub wymiana towaru.

   5.1 Zwrot pieniędzy
Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

   5.2
Wymiana towaru 
   >  wymiana na ten inny lub sam model – w innym kolorze lub rozmiarze 
Wymiana modelu na inny rozmiar lub kolor nastąpi zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
   >  jeżeli wartość nowych produktów przekracza wartość odesłanych produktów Dział Obsługi Klienta poinformuje o wysokości i sposobie dopłaty.
   >  jeżeli wartość nowych produktów jest niższa od wartości odsyłanych produktów Dział Obsługi Klienta poinformuje o wysokości i formie zwrotu nadwyżki środków.

III.            
Reklamacje

1.    Warunki prawidłowego przygotowania przesyłki.

Reklamowany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie podczas transportu. Odsyłany towar powinien być czysty (wyprany).

Do przesyłki dodatkowo należy dołączyć:
   >  dokument, poświadczający dokonanie zakupu – paragon fiskalny lub fakturę VAT, które zawsze są wysyłane do Klienta wraz z zamówieniem
   >  dokument wydania towaru, który dołączany jest do każdej przesyłki
   >  wydrukowany i czytelnie wypełniony formularz reklamacji - formularz dostępny jest Tutaj

W przypadku odsyłki kilku rzeczy należy do każdej z nich wypełnić osobny formularz reklamacji.

2.    Adres wysyłki towaru i informacje uzupełniające dotyczące odsyłki towaru.

>  Zwracany towar należy odesłać na adres:
     Hyperion Mariusz Senger
     ul. Pabianicka 119/131, budynek 2
     93-490 Łódź
     Polska

3.    Rozpatrywanie reklamacji.

   3.1 Termin rozpatrywania reklamacji
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep demoniq24.pl w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.
W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

   3.2 Informacja zwrotna

Po rozpatrzeniu reklamacji o decyzji Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail, zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w formularzu reklamacji.

   3.3 Sposób rozliczenia reklamacji po rozpatrzeniu

Reklamacja uznana – rozliczenie zgodnie z oczekiwaniami Klienta zawartymi w formularzu reklamacji:

   >  wysyłka nowego towaru towaru na koszt demoniq24.pl za pośrednictwem Poczty Polskiej 
Reklamacja nie uznana – odesłanie wadliwego produktu do Klienta.


Ważne. sklep demoniq24.pl nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowo podany przez Klienta w formularzu reklamacji numer konta bankowego - co może doprowadzić do błędnego zaksięgowania w banku zwracanej kwoty

IV.               Koszty wysyłek towaru w ramach reklamacji lub procesu zwrotu / wymiany produktu.

1.   Koszty odstąpienia od umowy  przez Klienta

  >   W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

2. Koszty wysyłek w ramach reklamacji towaru

  >   W przypadku uznania reklamcji  zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy wadliwy produkt.
   >   W przypadku nie uznania reklamacji, sklep demoniq24.pl na własny koszty odsyła reklamowany produkt do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

V.             Załączniki PDF - do wydrukowania i wypełnienia
 

Pliki do pobrania: