Regulamin sklepu demoniq24.pl

Regulamin sklepu internetowego demoniq24.pl 
(obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku)

Regulamin dotyczy zakupów na terenie Polski. 

I.     Postanowienia ogólne

1.     Właścicielem marki demoniq i sklepu internetowego demoniq24.pl (zwanego dalej: sklep demoniq24.pl lub sklepem) jest: Hyperion Mariusz Senger, ul. Leszczyńskiej 20/19, 93-347 Łódź, NIP: 5551468345, NIP Unii Europejskiej: PL 5551468345, Regon: 093050741.

2.     Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu demoniq24.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

3.     Sklep realizuje zamówienia detaliczne wyłącznie na terenie Polski. Poza terenem Polski realizowane są wyłącznie zamówienia podmiotów gospodarczych zajmujących się sprzedażą bielizny.

4.      Zapisy niniejszego regulaminu określają wyłącznie zasady sprzedaży detalicznej na terenie Polski. Sprzedaż produktów demoniq poza terenem Polski odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dystrybutorów bielizny i akcesoriów erotycznych. 

5.     Informacje o dostępnych w sklepie demoniq24.pl produktach, w tym podany dokładny opis, właściwości towaru, materiały, z których jest wykonany oraz widoczne przy produkcie ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. - zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.

6.     Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.).

7.     Klientami sklepu demoniq24.pl mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

8.     Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. W innym przypadku sklep demoniq24.pl  może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu. Pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu Klient może dokonać ponownej rejestracji wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody administratora serwisu.

9.     Ceny produktów
  ->  wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich lub Euro (po ustawieniu sklepu w wersji anglojęzycznej)
   ->  ceny zawierają podatek VAT (kwoty brutto)
  ->  cena produktu nie zawiera kosztów wysyłek. Koszt przesyłek doliczane są do sumy zamawianych produktów w koszyku sklepu demoniq24.pl (Klient je widzi w koszyku)
  ->   koszty wysyłek w koszyku sklepu widocznę są w kwotach brutto (zawierają podatek VAT)

10.     Informacja o cenie zakupu towaru, uwidoczniona przy produkcie na stronie sklepu demoniq24.pl, ma charakter wiążący w rozumieniu art. 9 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.), od momentu otrzymania przez Klienta komunikatu potwierdzającego przyjęcie złożonego przez niego zamówienia.

11.    Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie zamówienia poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.demoniq24.pl.

12.    Wiążąca dla stron transakcji jest cena uwidoczniona przy produkcie w witrynie sklepu demoniq24.pl. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnych z normami kodeksu cywilnego i przepisami innych ustaw, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „zamów" i „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” przed wysłaniem zamówienia. Powyższa cena uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek skorzystania z oferty promocyjnej mającej wpływ na cenę produktu (produktów)  lub koszt wysyłki. Wskazana cena jest również potwierdzana na wysyłanym z towarem dokumencie sprzedaży: paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

13.    Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe i wolne od wad.

14.    Każdy produkt sprzedawany w sklepie demoniq24.pl jest objęty 24 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia wady w okresie trwania gwarancji Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji zgodnie z zasadami, które określa niniejszy regulamin.

15.    Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie demoniq24.pl są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Dostarczony produkt może różnić się odcieniem koloru, wykończeniem od produktu umieszczonego na zdjęciuII.    Ochrona danych osobowych

1.    Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych oraz polityce prywatności są dostępne w sklepie internetowym demoniq24.pl.

a) Ochrona danych osobowych: Tutaj.

b) Polityka prywatności: Tutaj.

 

2.     Klient rejestrując się w sklepie demoniq24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

3.     Klient podczas rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości newsletter na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

4.     Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Dane Klienta obejmują: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dokładny adres wysyłki towaru oraz opcjonalnie na życzenie Klienta dane do wystawienia faktury VAT : nazwa firmy, adres firmy – miasto z kodem pocztowym, nazwa ulicy z numerem lokalu (budynku), numer NIP.

5.   Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

6.     Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym oraz osobom.

7.     Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

8.     Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) . Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

9.       Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

III.     Zasady zamawiania, realizowania zamówień

1.     Sklep demoniq24.pl przyjmuje i realizuje zamówienia hurtowe i detaliczne na terenie Polski, oraz wyłącznie zamówienia hurtowe poza Polską. Sklep demoniq24.pl nie realizuje zamówień detaliczny z wysyłkami poza teren Polski.

2.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (jednakże sklep demoniq24.pl dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów – informacja o przerwach komunikowana jest w sklepie demoniq24.pl lub na stronie firmowej demoniq.pl).

3.     Realizacja zamówień.

 

a)    realizacja zamówień detalicznych z terenu Polski:

Następuje w dni robocze zwyczajowo w ciągu 24 lub 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie. Sklep demoniq24.pl nie prowadzi wysyłek w soboty i niedziele. Zamówienia składane w piątki oraz w weekendy są realizowane od poniedziałku – zgodnie z kolejnością wpływania zamówień.

b)     realizacja zamówień hurtowych spoza obszaru Polski:

Następuje po skompletowaniu przez sklep demoniq24pl zamówienia.

Komunikacja, zasady wysyłek oraz rozliczeń klientów nie detalicznych regulują indywidualne ustalenia  w formie pisemnej lub ustnej pomiędzy firmą Hyperion Mariusz Senger, a dystrybutorem.

4.      Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze sklepem demoniq24.pl za pomocą poczty e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.

5.     Bezpośrednio po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji  - zestawienie obejmujące:

  ->   numer i datę zamówienia,

  ->   status zamówienia,  
  ->   wybrane produkty,
  ->   ilość zamawianych produktów,
  ->   adres dostawy,
  ->   wartość zamówienia,
  ->   forma płatności,
  ->   sposób i koszty wysyłki,
  ->   fakturę pro-forma
  ->   opcjonalnie dane do wystawienia faktury VAT.

     W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze sklepem demoniq24.pl drogą telefoniczną lub mailową.

6.     Złożone zamówienie Klient powinien potwierdzić w ciągu 24 godzin poprzez kliknięcia linku załączonego do maila. Do momentu otrzymania przez sklep demoniq24.pl potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone w w/w terminie i formie są automatycznie anulowane.

7.     Podczas składania zamówienia oraz komunikacji ze sklepem demoniq24.pl należy podawać prawidłowe dane kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu, pod który należy wysłać zamówienie, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

8.     Sklep demoniq24.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia. Sklep zastrzega również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient zalega wobec sklepu z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.

9.     Płatności za zamówione produkty można dokonać:
  ->   przy odbiorze ( za pobraniem),
  ->   poprzez płatności Przelewy24,
  ->   przelewem na konto bankowe demoniq24.pl. 
Formy płatności i koszty ich obsługi opisane są na stronie sklepu demoniq24.pl. i Tutaj.

10.     Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

  ->   w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia (aktywacja linka przesłanego po złożeniu zamówienia),
  ->  w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunek bankowy sklepu demoniq24.pl oraz aktywacji linka z maila potwierdzającego zamówienie,
  ->  w przypadku zamówień płatnych poprzez Przelewy24 lub PayPal - po poprawnej autoryzacji płatności oraz potwierdzeniu linka z maila potwierdzającego zamówienie.

11.   Numer rachunku do przelewów tradycyjnych: 49 1140 2017 0000 4102 1299 3452.

12.   W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez sklep demoniq24.pl drogą mailową lub telefoniczną o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji. Dostępne są 3 opcje:

  ->   częściowa realizacja,
  ->   wydłużenie czasu oczekiwania,
  ->   anulowanie całości zamówienia.
W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta sklep demoniq24.pl zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

13.    W przypadku płatności on-line bądź przelewem tradycyjnym, gdy w ciągu 5 dni od daty złożenia i potwierdzenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, sklep demoniq24.pl,  zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

14.    Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się:
  ->   czas potwierdzenia linku z zamówieniem, który wysyłany jest mailem po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta w sklepie demoniq24.pl,
  ->    czas oczekiwania na wpłatę lub autoryzację wpłaty (w przypadku płatność on-line lub przelewem)
  ->    czas potrzebny na spakowanie i przygotowanie towaru do wysyłki przez sklep demoniq24.pl 

  ->   czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi / do paczkomatu InPost, na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

    a)   Termin otrzymania przesyłki przy zamówieniach opłacanych on-line lub przelewem:
      ->   Czas potwierdzenia linku z zamówieniem przez Klienta + czas potwierdzenia (autoryzacja) wpłaty na rachunek + czas na przygotowanie towaru do wysyłki przez sklep + czas dostarczenia towaru przez Pocztę Polską / kuriera  lub do paczkomatu InPost
      ->   czas realizacji i dostarczenia towaru z zamównień przedpłaconych od momentu wpłynięcia środków na rachunek sklepu średnio obejmuje czas do 3 dni roboczych Poczta Polska i paczkomat InPost lub 2-u dni kurier GLS. 

    b)    Termin otrzymania przesyłki przy zamówieniach płatnych przy odbiorze:
      ->   czas potwierdzenia linku z zamówieniem przez Klienta + czas na przygotowanie towaru do wysyłki przez sklep + czas dostarczenia towaru przez Pocztę Polską / kuriera GLS lub do paczkomatu InPost
     ->  czas realizacji i dostarczenia towaru z zamównień płatnych przy odbiorze, po potwierdzeniu przez Klienta linku z zamówieniem, średnio obejmuje czas do 3 dni roboczych Poczta Polska i paczkomat InPost lub 2-u dni kurier GLS. 

15.    W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.

16.    Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

17.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów.

18.    Wszystkie ceny widoczne na karatach produktu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, które są widoczne w koszyku sklepu.

19.    Do każdego zrealizowanego zamówienia wraz z towarem jest wystawiane i załączane szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki. Klient ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Klienta.

20.    Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie pod telefonicznym numerem kontaktowym demoniq: +48 888414167 bądź e-mailowo pod adresem kontak@demoniq.pl  do czasu przekazania tegoż zamówienia przez sklep w stan pakowania. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z taryfą operatora z usuług którego korzysta Klient.

21.    W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep demoniq24.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że sklep i Klient postanowią wspólnie inaczej.


22.    Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta  adres poprzez dostępne usługi spedytorskie: Pocztę Polską, kuriera GLS lub do paczkomatu In Post. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu wraz z kurierem Siódemki lub doręczycielem Poczty Polskiej określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

IV.      Odstąpienie od umowy i zgłaszanie reklamacji wadliwego towaru

1.     Odstąpienie od umowy. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).  Termin 14-tu dni, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Sklep demoniq24.pl proponuje przesyłanie zwrotów wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i wg zasad zwrotów dostępnych na stronie sklepu demoniq24.pl.

2.     W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

3.      Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz formularz zwrotu / wymiany dostępne są na stronie Sklepu demoniq24.pl lub Tutaj.

4.     Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty otrzymania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.     Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@demoniq.pl lub na adres: Hyperion Mariusz Senger, ul. Polarna 6, 93-465 Łódź, Polska.

6.     Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu demoniq24.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na nową taką samą, inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

7.     W przypadku uznanej reklamacji i braku możliwości naprawy reklamowanego produktu , wymiany na nowy lub inny zwrot gotówki następuje w terminie do 14-tu dni kalendarzowych zgodnie z oczekiwaniami / ustaleniami powziętymi pomiędzy sklepem demoniq24.pl, a Klientem.

8.     Szczegółowe zasady związane z rozpatrywaniem reklamacji oraz formularz zgłoszenia reklamacji znajdują się na stronie sklepu demoniq24.pl lub Tutaj.

9.     Sklep demoniq24.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej zdjęcia produktowe i  opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny na numer: +48 888414167, bądź mailowy pod adresem kontakt@demoniq.pl.


10.     Koszty przesyłek w ramach zwrotu, wymiany lub reklamacji są szczegółowo określone w procedurze zwrotu / wymiany towaru dostępnej w sklepie demoniq24.pl.

11.    W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy sklep demoniq24.pl nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie do 5 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

V.     Kody rabatowe

1.     Sklep demoniq24.pl wprowadza do obiegu i określa warunki stosowania kodów rabatowych. 

2.     Warunki stosowania kodów obejmują m.in.:
   -> wysokość rabatu
   -> czas ważności kodu 
   -> sposób dystrybucji i rozliczania
   -> określenie produktów jakie obejmuje rabat

3.     Kody mogą być dezaktywowane w sytuacji, gdy sklep demoniq24.pl stwierdzi naruszenie ustalonych zasad stosowania kodów

VI.      Postanowienia końcowe

1.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

2.     Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez firmę Hyperion Mariusz Senger oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie ukończenia procesu rejestracji w sklepie demoniq24.pl. 

3.     Firmie Hyperion Mariusz Senger przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu zgodnie z poniższymi zasadami. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora, nie wcześniej jednak niż dzień zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej sklepu demoniq24.pl. Powyższe zmiany nie dotyczą transakcji zawartych przed zmianą Regulaminu.

4.     Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w regulaminie, Hyperion Mariusz Senger powiadomi Klienta o dokonanych zmianach poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej sklepu demoniq24.pl.

5.     Po zmianach w Regulaminie jednolity tekst Regulaminu, będzie dostępny w sklepie internetowym w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.  

6.     Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą Hyperion Mariusz Senger, a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku sporu sądowego, sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej siedziby firmy Hyperion Mariusz Senger.

7.     W razie pytań, wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: kontakt@demoniq.pl lub numerem telefonu +48 888414167  (pn.-pt. godz. 09.00-17.00).

8.     W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw. 

VII.         Załączniki i materiały uzupełniające

Lista załączników uzupełniających regulamin -  dostępne dla Klientów na stronie sklepu demoniq24.pl:

  1. Polityka prywatności i bezpieczne zakupy - Tutaj
  2. Zasady wymiany, zwrotów i reklamacji towaru - Tutaj
  3. Koszty, terminy płatności i wysyłek towaru - Tutaj
  4. Formularz zgłaszania reklamacji - Tutaj
  5. Formularz zwrotu / wymiany towaru - Tutaj
  6. Pliki Cookies - Tutaj
  7. Polityka ochrony danych osobowych - Tutaj

Zmiany w regulaminie na dzień 24.05.2018:

1.     punkt II Ochrona danych osobowych.
W punkcie 1. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych oraz polityce prywatności są dostępne w sklepie internetowym demoniq24.pl.. Dodano podpunkt a) ochrona danych osobowych - Tutaj, oraz dodano podpunkt b) Polityka prywatności: Tutaj.
 
2.     punkt II Ochrona danych osobowych.
Dodano punkt 9: Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
3.     punkt VII Załączniki i materiały uzupełniające. 
Dodano punkt 7: Polityka ochrony danych osobowych - Tutaj.
 
4.     Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.
Od dnia 25.05.2018 Sklep demoniq24.pl wprowadził odrębne zapisy dla Polityki prywatności i odrębne zapisy o ochronie danych osobowych. 
4.1     Polityka prywatności dodano na wstępie:
a)    Akapit 4: Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.demoniq24.pl.
b)    Akapit 5: Zasady używania przez sklep demoniq24.pl plików cookies zostały zawarte odrębnej Polityce dostępnej na stronie www.demoniq24.pl lub Tutaj.
c)     punkt II Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Dodano podpunkt c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
d)     Dodano punkt III: Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w sklepie demoniq24.pl lub Tutaj.
4.2     Ochrona danych osobowych:
Dodano nowy opis zasad postępowania z danymi osobowymi. Polityka Ochrony Danych Osobowych - stanowiący uzupełnienie regulaminu. 


Pliki do pobrania: