Polityka prywatności i bezpieczne zakupy


Sklep internetowy demoniq24.pl, działający pod adresem http://www.demoniq24.pl/ , sprzedający produkty marki demoniq, znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, szanując prawo do prywatności Klientów sklepu, opracował niniejszy dokument, w celu przedstawienia swojego stanowiska w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Klientach.
Korzystając ze sklepu internetowego demoniq24.pl, Klient wyraża zgodę na określoną w niniejszym dokumencie politykę prywatności.

1.  
Dane w bazie informatycznej sklepu demoniq24.pl

1.1  
Baza informatyczna

Baza sklepu zawiera dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w  sklepie demoniq24.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze sklepu, służące do realizacji składanych przez nich zamówień.


1.2   Dane Klientów


Powierzone Sklepowi dane osobowe Klientów, obejmujące w swym zakresie:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • numer NIP (w przypadku faktury VAT),

są traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo.

Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym i handlowym.
Dane o które prosi sklep demoniq24.pl w celu realizacji usługi są oznaczone w sposób jednoznaczny i czytelny.
Powierzone sklepowi demoniq24.pl dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Klient, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje indywidualne konto.
Każdy Klient sklepu demoniq24.pl ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia tylko i wyłącznie swoich danych osobowych.
Powierzane sklepowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą Klienta.

1.3          Newsletter

Sklep demoniq24.pl prowadzi gazetkę elektroniczną -  newsletter, wydawaną w wersji elektronicznej, w której zamieszczane są głównie  informacje na temat  oferty sklepu , promocji, konkursów, wydarzeń związanych z funkcjonowaniem sklepu i innych działaniach marketingowych związanych z marką demoniq. Klient, zapisując się dobrowolnie do  newsletter’a, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o wyżej opisanym charakterze.
Sklep demoniq24.pl nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail Klientów subskrybujących newsletter podmiotom trzecim.
Adres e-mail Klienta, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji w formie newslettera,  podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe.

2.   Płatności kartami kredytowymi

W wypadku, gdy Klient podejmuje decyzję o dokonaniu płatności kartą kredytową  jest przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję. Sklep demoniq24.pl nie ma dostępu do danych kart kredytowych, ani nie przechowuje danych z tychże kart. W przypadku wybrania metody płatności kartą kredytową dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Sklep nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.

3.    Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Sklep posiada certyfikat SSL (Secure Socket Layer). Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną pomiędzy sklepem, a Klientem. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu( szyfrowaniu)  danych przed  ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu demoniq.pl. Informacja wysyłana z serwera sklepu do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.
Kodowaniu podlegają także wiadomości newsletter.

Dla własnego bezpieczeństwa zalogowany Klient  powinien pamiętać, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony sklepu demoniq24.pl. W tym celu należy kliknąć link "Wyloguj się" widoczny w prawym górnym rogu nawigacji Sklepu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonywanej operacji.